Vrije dagen 2017-2018

In het schooljaar 2017-2018 hebben al onze leerkrachten drie studiedagen buiten de schoolvakanties. De kinderen van de groepen 1-8 zijn daarom vrij op:

Maandag 9 oktober
Donderdag 8 februari
Dinsdag 22 mei

Voor de volledigheid: de peuteropvang en kinderopvang gaan wel gewoon door op deze dagen.