Schooltijden

Vanaf het schooljaar 2017-2018 hanteren we een continurooster. De tijden zijn voor de groepen 1 tot en met 8 identiek.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  
8.30 - 14.30 uur 
Woensdag:
8.30 - 12.30 uur. 

De ochtendpauze is voor de groepen 1 tot en met 5 van 10.00 tot 10.15 en voor de groepen 6, 7 en 8 van 10.15 tot 10.30 uur. 
Alle kinderen eten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van in de eigen klas. De kinderen hebben voor, of na het eten een half uur de tijd om buiten te spelen.