Zorg voor leerlingen

De MIB- er (Meerschools Intern Begeleider) coördineert binnen ons kindcentrum de zorg voor de kinderen. Zij heeft contact met de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts en andere externen die onze school bezoeken. De MIB-er is twee dagen in de week, op wisselende dagen aanwezig.

De leerkrachten en pedagogisch medewerkers volgen de kinderen door hun ontwikkeling te beschrijven. Alle kinderen worden 4 keer per jaar door de MIB-er en de groepsleerkracht, of pedagogisch medewerker besproken. De medewerkers geven extra aandacht aan de kinderen die dat nodig hebben. De kinderen die wat meer leerstof aankunnen dan het gemiddelde krijgen een eigen onderwijsaanbod. We volgen de leerprestaties van de kinderen middels toetsen van de methode en de Cito-toetsen. De Cito-toetsen worden 2 x per jaar afgenomen. De ouders worden op de hoogte gehouden van de resultaten tijdens oudergesprekken die 3 x per jaar gehouden worden. De kinderen in de peuteropvang en het kinderdagverblijf worden gevolgd met het OVM (ontwikkelingsvolgmodel). De kinderen in de buitenschoolse opvang worden gevolgd middels Oog!, wat door de pedagogisch medewerkers en de (oudere) kinderen wordt ingevuld. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.