School en ouders

De uitgangspunten van ons onderwijs zijn deels bepaald door het wettelijk kader van ons onderwijsbestel, deels komen ze voort uit ons levensbeschouwelijk en pedagogisch /didactisch denken.