Verkeersouders

Het verkeer

Binnen de ouderraad van De Schutkampen zijn 2 leden aangesteld als verkeersouders. De verkeerscommissie is een aparte werkgroep binnen de ouderraad. Naast de 2 verkeersouders zit er een leerkracht in deze commissie. Het verkeersouderschap is een project van Veilig Verkeer Nederland. De meeste scholen in de gemeente Midden-Drenthe hebben verkeersouders. Zij kunnen op schoolniveau, op plaatselijk en op gemeentelijk niveau allerlei activiteiten ontplooien, met als doel de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen te bevorderen.

Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaatsgeven in hun schoolbeleid (verkeerslessen, ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving). Elk jaar moet er een activiteitenplan ingeleverd worden voor het volgende schooljaar. Dit moet voldoen aan de eisen van het DVL. 

In 2010 hebben we als school dit label gehaald en in 2012 hebben we een her-controle gehad. 
We zijn erg blij dat we het Drents Veiligheidslabel voor het verkeer hebben gehaald, maar nu moeten we het natuurlijk ook veilig houden rondom school

We zetten de regels rondom het  brengen en halen van de kinderen op een rijtje: 

  1. Breng zo mogelijk de kinderen lopend of fietsend. 
  2. Voor het halen van de kinderen zijn 2 speciale pleinen gemaakt buiten de hekken. Deze pleinen zijn bedoeld om veilige en overzichtelijke situaties te scheppen bij het halen en brengen van de kinderen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling, dat de kinderen op de ontmoetingspleinen in of uit de auto stappen. Houdt op de pleinende ruimtes tussen de witte strepen vrij. Zo kunnen de kinderen en ouders hier op een veilige manier de weg op.
  3. Wandelaars op de stoep moeten ruimte krijgen.
  4. De auto’s kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen of naast de stoep.
  5. Dus niet op de verkeersdrempels, niet naast de perken met beplanting en niet voor een oprit van omwonenden. 
  6. Parkeer ook niet op de straathoeken.
  7. Kijk bij het brengen en halen van uw kind(eren) alstublieft goed uit, jonge kinderen zien minder goed dan volwassenen! Hierdoor worden gevaarlijke situaties lang nietaltijd herkend.

Veel kinderen gaan op de fiets naar school. We willen graag dat de kinderen veilig naar school fietsen. We zien echter dat veel kinderen en soms ook ouders of oppas, met zijn drieën naast elkaar fietsen, op de stoep fietsen of niet stoppen waar ze moeten stoppen. 

Laten we met zijn allen erop letten en ervoor zorgen dat de kinderen zo veilig mogelijk naar school fietsen en elkaar erop aanspreken wanneer we zien dat het niet op de juiste manier gaat. Word niet boos als een ander u of uw kind erop aanspreekt. We hopen dat we op deze manier de veiligheid onderweg naar en van school kunnen verbeteren met z’n allen!

Op school wordt er door de leerkrachten verkeersles gegeven. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van het digitale schoolbord.

In groep 8 doen de kinderen theoretisch en praktisch verkeersexamen. Ook gaan ze samen met de leerkracht naar de twee locaties van het Vincent van Gogh (vervolgonderwijs) in Assen, Salland (VMBO) en Lariks (HAVO/VWO). Naar deze kennismakingsmiddagen met het voortgezet onderwijs gaan ze met z’n allen op de fiets. Op deze manier hopen we dat de kinderen leren hoe ze veilig naar het vervolgonderwijs kunnen fietsen.

De VVN organiseert voor alle DVL scholen gordelcontroles. Er komen op een niet aangekondigd moment vrijwilligers van VVN controleren of iedereen wel een gordel om heeft.

Omdat we het verkeersveiligheidslabel hebben, kunnen we elk schooljaar één of twee  theatervoorstellingen over het verkeer aanvragen. Voorbeelden van deze voorstellingen zijn “STOP!LICHT”, “de Verkeersplaneet”, “Kiss en Ride” en “ Ik zie, ik zie”. Elk jaar komen er andere groepen aan bod.

Het dode hoek project voor groep 8 wordt elk jaar door de gemeente georganiseerd.

Het praktisch verkeersexamen organiseren de verkeersouders samen met de scholen uit Hoogersmilde, Smilde en Bovensmilde.

De verkeersouders organiseren ook elk najaar de fietsencontroles. Het is belangrijk voor de veiligheid dat de fietsen goed in orde zijn. Vooral de remmen en de verlichting zijn belangrijk. Als de wintertijd weer ingaat, is het ’s morgens soms nog donker als de kinderen naar school fietsen.

Bijna elk jaar wordt er een verkeers-dag georganiseerd. Op het plein mag dan gefietst worden! Er worden verschillende circuitjes uitgezet. De voorbeelden worden gehaald uit de map van “Fiets Seef” 

De kinderen kunnen bijvoorbeeld oefenen wat te doen bij obstakels op de weg, om plotseling te remmen of om met één hand te fietsen.

Er is één keer per jaar een bijeenkomst in het gemeentehuis in Beilen waar alle verkeersouders van alle scholen uit Midden Drenthe voor uitgenodigd worden. Ervaringen kunnen uitgewisseld worden en VVN geeft tips en nieuws door. Ook per mail worden de school en de verkeersouders op de hoogte gehouden door VVN. Bij deze bijeenkomst is ook iemand van de gemeente aanwezig. Vragen over het verkeersbeleid kunnen hier ook gesteld worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.