OR

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders van de bij de school ingeschreven leerlingen. Twee teamleden en de adjunct-directeur zijn adviserend lid van de ouderraad. De ouderraad helpt bij diverse activiteiten op school, zoals sport- en speldagen, schoolreisjes, het kerstfeest, de Sinterklaas-viering en boekenkaften.
Ongeveer zes keer per jaar wordt er een ouderraadvergadering gehouden. Eén van deze bijeenkomsten is een openbare vergadering. Aan de orde komen het jaarverslag en het financieel jaarverslag van inkomsten en uitgaven in het schoolfonds.