Luizenwerkgroep

Binnen Christelijk Kindcentrum De Schutkampen is een werkgroep van ouders die alle kinderen controleert op hoofdluizen. Elke eerste woensdag na een vakantie worden alle kinderen door de werkgroep gecontroleerd. Voor de werkwijze rondom de hoofdluizencontrole hebben we een hoofdluizenprotocol opgesteld. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Als er hoofdluizen zijn gevonden bij uw kind, wordt u gebeld. Wat u dan het beste kunt doen vindt u in het document "Controleren en behandelen van hoofdluizen" onderaan deze pagina.

Documenten