Ons team

Naast de directie telt het personeel van ons kindcentrum in totaal ruim 30 personen. Het merendeel van de leerkrachten werkt in een groep. De opvang (peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang) worden verzorgd door onze pedagogisch medewerkers. Daarnaast werkt er één meerschoolse interne begeleidster die de zorg coördineert, een ICT-er, een vrijwillige concierge, een administratieve kracht en twee schoonmakers.