Missie en visie

Missie
Op De Schutkampen werkt een professioneel en ambitieus team, dat elk kind tot zijn of haar recht wil laten komen.

Het is een kindcentrum waar op een excellente, transparante en coöperatieve wijze en met moderne (digitale) hulpmiddelen wordt gewerkt om de kinderen uit Smilde en omgeving zich optimaal te laten ontwikkelen.

 Visie

1. Wij werken professioneel:
Ons team bestaat uit gedreven professionals; onze medewerkers hebben gedegen kennis van het onderwijs aan en de ontwikkeling van kinderen. Al onze professionals nemen hun voorbeeldfunctie naar elkaar, de kinderen en ouders serieus. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers zorgen vanuit hun professionaliteit voor een veilige en uitdagende leeromgeving voor kinderen en zijn zich bewust van het belang van interactie met kinderen, ouders en elkaar. De professionaliteit is altijd gericht op het belang van het kind.

2. Wij laten elk kind tot zijn of haar recht komen:
Vanuit hun professionaliteit willen onze medewerkers alle kinderen tot hun recht laten komen. Elk kind krijgt de begeleiding die hij of zij verdient, ongeacht op welk gebied zijn of haar talenten liggen. Aan de basis hiervan ligt een veilig pedagogisch klimaat, dat de leerkrachten en pedagogisch medewerkers vanuit hun professionaliteit bieden door individuele aandacht aan kinderen te schenken. Daarnaast mogen er fouten worden gemaakt; dit biedt kansen om elkaar te helpen en zo verder te leren. Elk kind heeft zijn of haar eigen talenten; de teamleden van De Schutkampen hebben zicht op die talenten en bieden mogelijkheden om die talenten te ontwikkelen.

3. Wij bieden veiligheid en geborgenheid:
Iedereen moet zich veilig voelen om zich te kunnen ontwikkelen. Aan de basis van die veiligheid ligt vertrouwen in elkaar. Dat vertrouwen uit zich in openheid en respect naar elkaar toe; ouder, professional en kind weten van elkaar wat er speelt en vinden elkaar in het streven kinderen de best mogelijke ontwikkeling te bieden. We zijn dus ook open en eerlijk over de kansen en belemmeringen die we tegenkomen bij de ontwikkeling van de kinderen. 

4. Wij doen het samen:
Zowel binnen als buiten de klas werken leerkrachten, pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders samen. Ook hierin is de ontwikkeling van het kind de verbindende factor. Alle betrokkenen wisselen onderling kennis uit om zich verder te ontwikkelen; leren is immers geen solistische activiteit. Kinderen helpen elkaar waar nodig en ook ouders en professionals bieden de kinderen en elkaar de hulp die zij nodig hebben om het maximale uit de kinderen te halen.

5. Wij blijven leren:
Leren is essentieel binnen het basisonderwijs en de opvang, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Leren doe je samen en als je lekker in je vel zit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.