Groep 8a

Welkom op de pagina van groep 8A

Wij zijn groep 8a van Kindcentrum CBS De Schutkampen. In onze groep zitten 20 kinderen. 10 meisjes en 10 jongens. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag wordt er les gegeven door meester Frans Twijnstra. Op vrijdag door juf Wilma Noorda. In sommige periodes is er een stagiaire.


Net als in alle andere groepen worden er in onze groep erg veel vakken gegeven. Er wordt vooral veel aandacht besteed aan spelling, taal, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie en Engels. Deze vakken zijn erg belangrijk met het oog op het voortgezet onderwijs. Natuurlijk krijgen we gymnastiek (maandag- en vrijdagochtend), tekenen en handvaardigheid. Omdat niet iedereen even goed is in alles, zijn er soms ouders die helpen in de klas.

 

In dit schooljaar zijn er ook een paar projecten. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de computers. We hebben een eigen map op het netwerk, waarin we onze eigen dingen kunnen opslaan. Verder hebben we verschillende programma’s voor hoofdrekenen, spelling, topografie en begrijpend lezen, waar vaak mee gewerkt wordt.

 

Twee keer in de week, op dinsdag en donderdag, krijgen we huiswerk. Dat kan ‘maakwerk’ zijn, maar ook een repetitie. Daarvoor hebben we een agenda en een map (23-rings). Ook doen we allemaal een spreekbeurt en een repetitie.

 

In groep 8 hebben we het ook over het voortgezet onderwijs. We praten er over en we doen mee aan het project "Jouw school, mijn school", waarbij we twee keer een middag les krijgen op het "Vincent van Goghcollege" in Assen. Eén keer op de locatie Salland en één keer op de locatie Lariks. Na de jaarlijkse toetsronde in januari en het rapport in februari wordt bekeken waar we volgend jaar naar toe kunnen.

Dit gaat met behulp van de plaatsingswijzer. In april maken we allemaal nog de IEP-toets.

 

Dit jaar kunnen we een EHBO-diploma, een type - diploma en een verkeersdiploma (theoretisch en praktisch) halen.

Als dat allemaal achter de rug is, gaan we heel hard aan het werk om een mooie musical in te studeren voor de afscheidsavond op maandag 17 juli. Daarvoor gaan we nog met de andere groep 8 op kamp naar Grolloo. Maar ook in deze laatste periode voor de zomervakantie wordt  het "gewone" schoolwerk zeker niet vergeten.

 

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij meester Frans en juf Wilma.