Groep 7

Welkom in groep 7!

Wij zijn een grote, leuke en sociale groep van 29 kinderen. We zijn met 14 jongens en 15 meiden
Op maandag ,dinsdag en staat juf Annet voor de groep, de donderdag en vrijdag juf Afke, de woensdagen werken wij om en om en op vrijdagmiddag werkt juf Hilleen.
http://www.cbsdeschutkampen.nl/contentfiles/cbsdeschutkampen/ImageVideo/338/337651.jpg
Net als in alle andere groepen worden er in groep 7 erg veel vakken gegeven. Er wordt vooral veel aandacht besteed aan spelling, taal, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie en Engels. Deze vakken zijn erg belangrijk met het oog op het voortgezet onderwijs. Als u bij ons in de klas komt kan u soms zien waar we over werken door ons ‘’themahoekje’’. Wij werken ook met doelenposters. De kinderen kunnen hier op aangeven of ze een bepaald doel voor een vak al beheersen, nog lastig vinden en dus nog mee gaan oefenen of nog extra uitleg nodig zijn.

In dit schooljaar zijn er ook een paar projecten. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de computers. Alle leerlingen hebben een eigen map op het netwerk, waarin zijn hun eigen dingen kunnen opslaan. Verder hebben we verschillende programma’s voor: hoofdrekenen, spelling, topografie en begrijpend lezen waar vaak mee gewerkt wordt.

De kinderen krijgen ook huiswerk in groep 7. Daarvoor moeten ze een agenda en een map aanschaffen. Ze krijgen twee keer in de week huiswerk. Ook houden alle kinderen een spreekbeurt en een boekbespreking. Verder zijn er natuurlijk nog toetsen.

Voor actuele informatie kunt u hieronder terecht. Daarin staan de belangrijkste gebeurtenissen per periode. Voor overige zaken kunt u terecht bij juf Annet of juf Afke.