Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5

In groep 5 zitten 28 kinderen. Het is een heel gezellige groep.
Op maandag en vrijdag staat juf Ilse voor de groep en op dinsdag, woensdag en donderdag juf Britta.

Elke schooldag wordt gestart met een leesactiviteit. Uitzondering is de donderdagmorgen, omdat de groep dan het eerste uur gymnastiek heeft. Over het algemeen krijgen de kinderen voor de pauze les in het vak rekenen en na de pauze les in de vakken taal of spelling. Twee keer in de week krijgen de kinderen gymnastiek, n.l. op de donderdag- en vrijdagochtend. De leerlingen van groep 5 gaan ook op de vrijdagmiddag naar school. Het laatste uur wordt er dan geknutseld.

In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst les in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuniek (biologie en techniek).

Elke week staat één van de leerlingen in de spotlight. Dit noemen we de leerling van de week. De kinderen zetten een compliment op een zonnestraal en deze wordt aan een grote zon geplakt. Aan het einde van de week worden al deze complimenten door de leerling meegenomen naar huis.

In groep 5 worden er ook boekbeurten en spreekbeurten gehouden. We beginnen na de herfstvakantie met de boekbeurten en later in het jaar volgen de spreekbeurten. Dat zijn altijd spannende momenten voor de kinderen.

De kinderen en juffen hebben er zin in om van dit jaar een fantastisch jaar te maken!

 

Hartelijke groet,

juf Ilse en juf Britta