De schoolgids

In de schoolgids vindt u uitgebreide informatie over de gang van zaken op De Schutkampen. U vindt hierin bijvoorbeeld meer informatie over de schooltijden, de lesmethoden die we gebruiken en een overzicht van het team. U kunt de schoolgids downloaden door hieronder te klikken.