De leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad actief die meedenkt over allerlei praktische zaken op leerlingniveau. Hierbij valt te denken aan de invulling van onze verbeterpunten, zoals die zijn aangegeven bij de leerling-enquête die we één keer in de twee jaar houden, of de aanschaf van materiaal op het schoolplein, de invulling van het leerplein etc.
Uit de groepen 5 t/m 8 worden elk schooljaar twee leerlingen per leerjaar gekozen als afvaardiging in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert één keer in de 6/8 weken onder schooltijd.